Venteværelse

Ventetid forekommer desværre med jævne mellemrum. Til trods for at der sættes meget god tid af til hver patient, kan der opstå situationer, hvor en undersøgelse tager længere tid end forventet. Vi kan desværre ikke undgå disse situationer, hvis vi skal holde ventetiden fra henvisning til 1. konsultation acceptabel. Vi håber du har forståelse for dette. Husk at afsætte god tid til besøget i klinikken. Regn med at et førstegangsbesøg tager 1-1½ time + evt. ventetid forud for undersøgelsen.