Henvisning

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring og modtager både gruppe 1 og gruppe 2 sikrede.
Gruppe 1 sikrede modtages efter henvisning fra alment praktiserende læge. Gruppe 2 sikrede modtages uden henvisning (delvis egenbetaling).