Helbredsundersøgelser

Helbredsundersøgelser

Forebyggende helbredsundersøgelser
Klinikken har indgået samarbejde med speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, Amadeus Speciallægerne om forebyggende helbredssamtaler og helbredsundersøgelser.

Leif Skive har stor erfaring med helbredsundersøgelser og har bl.a. skrevet flere bøger om, hvordan du bedst undgår livsstilssygdomme gennem fornuftige kost- og motionsvaner. Efter mange års virke som praktiserende læge, har Leif Skive været direktør i et speciallægecenter og senest været overlæge på Privathospitalet Hamlet, hvor han reorganiserede afdelingen for helbredsundersøgelser.

Leif Skive påpeger, at alle helbredsundersøgelser vil være individualiserede med fokus på de forhold, der er væsentlige for den enkelte person. Derfor vil der blive brugt den tid til den enkelte undersøgelse, som der er behov for.

Der foretages en grundig legemsundersøgelse med mulighed for supplerende ultralydsskanninger, røntgen, mammografi og MR-skanning i avanceret, åben MR-skanner. Avancerede hjerteskanninger og arbejdstest med kondital indgår også i mulighederne.

De forskellige typer af helbredsundersøgelser kan ses på hjemmesiden www.amadeuslaegerne.dk.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte speciallæge Leif Skive på

tlf: 20 40 26 44 eller skive@a-lægerne.dk.
 
Bemærk at der ikke kan bestilles tid til undersøgelse hos Søren Strange på ovenstående nummer – der henvises til Hjerteklinikkens telefon 44972323.